Kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego - program Symfonia 120h

kod zawodu 331301 księgowy
  (wg klasyfikacji MPiPS)


                                                                  

MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI W RATACH
szczegółowe informacje pod nr telefonu: 22 622 13 09 
__________________________________________________________________________________

Dzień Otwarty!

Szanowni Państwo,

Firma GoWork.pl zaprasza 16 marca 2019r na Dzień Otwarty!

W tym dniu, można obejrzeć sale szkoleniowe, zobaczyć na jakim sprzęcie odbywają się zajęcia z kursu księgowości, porozmawiać z personelem.   Zapraszamy!

Zapisu na dni otwarte należy dokonywać pod numerem tel. 22 622 13 09, bądź pod adresem mailowym: szkolenia2@gowork.pl . Zapraszamy tylko i wyłącznie osoby, które dokonały zapisu na dzień otwarty.


Kurs pełnej księgowości prowadzony jest od podstaw do samodzielnego księgowego. W czasie 120 godzin lekcyjnych zajęć aż 80% zajęć poświęcamy na ćwiczenia praktyczne. Oferujemy konkurencyjne ceny już od 1399zł przy kursie z samej praktyki. Dostępne tryby zajęć to: dzienny, wieczorowy i weekendowy.

Kurs księgowości realizujemy w kilkunastu polskich miastach: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Siedlcach, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, Łodzi. Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, liczba miejsc jest ograniczona.

Do czego przygotuje mnie ten kurs?

Szkolenie z księgowości od podstaw umożliwia uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
Na kursie przez nas oferowanym nauczymy Państwa praktycznych i teoretycznych aspektów pracy
w księgowości. Teoria stanowi wprowadzenie do zajęć praktycznych.

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Zajęcia z księgowości od podstaw adresowane są do osób, które nie miały styczności z pracą w zawodzie księgowego, a chcą związać z taką pracą swój dalszy rozwój zawodowy. Szkolenie również kierujemy do osób które pracują w innych działach a chcą poznać lub pogłębić wiedzę z zakresu pełnej księgowości.
Wszystkim zainteresowanym nie mającym wcześniej styczności z tematem  księgowości, proponujemy zajęcia w wymiarze 120h gdzie zawierające naukę zarówno teorii jak i praktyki ( są to kursy oznaczone jako KS1, KS2, KS3).
Tych  Państwa którzy z zakresu teoretycznego czują się przygotowani i pragną zapoznać się jedynie z częścią praktyczną czyli pracą na programach Symfonia Finanse i Księgowość oraz Środki Trwałe zapraszamy na wersję  96h - 100% praktyki - (są to kursy KS4, KS5).
Cechą charakterystyczną szkolenia odróżniającą go od innych oferowanych na rynku jest jego indywidualny charakter, który umożliwia nabycie solidnych podstaw, które pozwolą na podjęcie pracy w księgowości bez konieczności dodatkowego pogłębiania zagadnień z tego zakresu.

Jakie umiejętności nabędę po odbyciu tego kursu? 

Umiejętności jakich staramy się Państwa nauczyć to przede wszystkim samodzielności w wykonywanych czynnościach księgowych. Wynika to z dużej ilości praktyki i ćwiczeń jakie w trakcie szkolenia są wykonywane. Ćwiczenia praktyczne oparte są na jak największej ilości ćwiczeń dotyczących księgowań, rachunkowości, ewidencjonowania, podatków, bilansowania i pracy na Symfonii. Uczymy wszystkich niezbędnych zagadnień jakie powinien znać i wykonywać każdy księgowy.

Gdzie mogę pracować po ukończeniu kursu? 

Nasz kurs daje wiele możliwości podjęcia pracy, w każdej firmie funkcjonują jednostki - działy zajmujące się księgowością, począwszy od działalności jednoosobowych a skończywszy na dużych spółkach. Warto poznać proponowane zagadnienia księgowe ponieważ wachlarz stanowisk związanych z księgowością jest ogromny: praca w biurach rachunkowych, w działach księgowości z dużych i małych firmach na stanowisku samodzielnego, młodszego księgowego czy fakturzysty. Przygotowujemy teoretycznie i praktycznie słuchacza do wykonywania tego rodzaju pracy.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Placówka Kształcenia Ustawicznego Gowork.pl zachęca do wzięcia udziału w kursie księgowości ze względu na dużą ilość godzin szkoleniowych przy najniższej cenie na rynku. Posiadamy w pełni wyposażone sale szkoleniowe, a uczestnikom gwarantujemy niezbędne materiały do nauki. Niezwykle doświadczona kadra wykładowców doskonale przygotowuje uczestników do egzaminu oraz do pracy. Wykładowcy chętnie dzielą się swoim bogatym doświadczeniem i udzielają praktycznych porad.
Zajęcia staramy się organizować w kameralnych grupach dzięki czemu każdy uczestnik może liczyć na indywidualne podejście wykładowcy.

Placówka Kształcenia Ustawicznego Gowork.pl zachęca do wzięcia udziału w kursie księgowości. Powody dla których powinieneś wybrać właśnie naszą firmę:
 • największa liczba godzin szkoleniowych na rynku przy najniższej cenie,
 • w pełni wyposażone sale szkoleniowe, każdy z uczestników szkolenia posiada własne stanowisko komputerowe,
 • uczestnikom kursu gwarantujemy niezbędne materiały do nauki.
W trakcie trwania kursu księgowości uczestnicy otrzymują: książkę "Podatki"- aktualny stan prawny; Książka "Kurs księgowości" przygotowana przez Naszych wykładowców na podstawie programu szkoleniowego oraz Skrypt zawierający dziesiątki ćwiczeń i dokumentów księgowych na potrzeby zajęć. Wszystkie materiały są wliczone w cenę kursu.
 • doświadczona kadra wykładowców
Placówka Kształcenia Ustawicznego Gowork.pl zatrudnia ponad 200 wykładowców w całym kraju. Naszych trenerów możemy pochwalić za duże doświadczenie nie tylko w prowadzeniu szkoleń, ale również za doświadczenie praktyczne w dziedzinach, z których prowadzą warsztaty. Dokładnie weryfikujemy ich kompetencje na etapie rekrutacji, a ich umiejętności, wiedza i przygotowanie są oceniane w ankietach szkoleniowych przez uczestników kursu. Współpracujemy tylko z praktykami.
 • kameralne grupy szkoleniowe
Grupy szkoleniowe liczą do 12 osób. Daje to naszym wykładowcom możliwość indywidualnej pomocy kursantom i tym samym większy komfort uczestników szkolenia.
 • egzamin końcowy
Kurs kończy się egzaminem realizowanym na ostatnich zajęciach, który obejmuje część praktyczną- zadania na programie Symfonia oraz teoretyczną - pytania otwarte i zamknięte. Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydawane na podstawie: § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz 1632).

Zawód Księgowego

Galeria

Certyfikaty


CENTRUM CERTYFIKACJI ZAWODOWYCH GOWORK.PL - EUROPEJSKIE I KRAJOWE NORMY KWALIFIKACJI


Nasze szkolenie przygotowuje kursantów do egzaminu w CENTRUM CERTYFIKACJI ZAWODOWYCH GOWORK.PL, po którym kursanci otrzymują CERTYFIKAT   z kodem zawodu 331301 KSIĘGOWY wg klasyfikacji MPiPS.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 149) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2014 poz. 1145).

Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje również  ZAŚWIADCZENIE  wydawane na podstawie: § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz 1632) .

  

Program kursu

Podatek od towarów i usług

 1. Regulacje prawne (ustawa, akty wykonawcze, dyrektywa)
 2. Zakres przedmiotowy i miejsce świadczenia czynności
 3. Zakres podmiotowy...

Faktura VAT

 1. Stawki podatku VAT
 2. Zasady obliczania podatku
 3. Sposób zapłaty podatku – deklaracje podatkowe...

Podatek dochodowy od osób fizycznych

 1. Zasady rozliczania przychodów ( moment powstania przychodu należnego, zaliczki, kursy walut, przychody zwolnione z podatku dochodowego)
 2. Koszty uzyskania przychodów
 3. Zasady rozliczania wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych (składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy)
 4. Zasady odliczania darowizn od dochodu...

Podatek dochodowy od osób prawnych

 1. Zasady rozliczania przychodów (moment powstania przychodu należnego, zaliczki, kursy walut, przychody zwolnione z podatku dochodowego)
 2. Koszty uzyskania przychodów (zasady dokumentowania, odszkodowania i kary umowne, wydatki na rzecz pracowników, świadczenia na rzecz członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnych, akcjonariuszy, udziałowców)
 3. Działalność marketingowa, sponsoring...

Książka przychodów i rozchodów

 1. Regulacje prawne
 2. Struktura księgi podatkowej
 3. Dowody wewnętrzne

Ordynacja podatkowa

 1. Zasady postępowania podatkowego
 2. Akty prawne wydawane przez organy podatkowe
 3. Postępowanie w sprawie zmiany decyzji ostatecznych (stwierdzenie nieważności decyzji, wznowienie postępowania)
 4. Postępowanie w sprawie zaległości podatkowych (zasady naliczania odsetek za zwłokę, zawieszenie naliczania odsetek)...

Podstawy rachunkowości

 1. Funkcje, cele, zasady i cechy rachunkowości
 2. Podstawy prawne rachunkowości (ustawa, akty wykonawcze, dyrektywa)
 3. Międzynarodowe regulacje prawne w zakresie rachunkowości...

Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 1. Pojęcie i klasyfikacja środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych
 2. Wycena i ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 3. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (stawki, metody, ustalanie wartości końcowej, weryfikacja stosowanych szacunków amortyzacyjnych...

Ewidencja środków pieniężnych

 1. Pojęcie i klasyfikacja aktywów pieniężnych
 2. Pojęcie i zakres inwestycji krótkoterminowych i długoterminowych
 3. Zasady obrotu gotówkowego i bezgotówkowego oraz jego dokumentowanie i ewidencja...

Ewidencja rozrachunków

 1. Klasyfikacja, wycena, ewidencja rozrachunków
 2. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami krajowymi
 3. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami zagranicznymi...

Ewidencja kapitałów własnych

 1. Klasyfikacja, pojęcie i ewidencja kapitałów własny
 2. Fundusze własne w różnych jednostkach gospodarczych
 3. Kapitał zapasowy...

Ewidencja materiałów i towarów

 1. Ewidencja i wycena materiałów i towarów
 2. Ewidencja zakupu materiałów i towarów (WNT, WDT, export, import)
 3. Rozchód materiałów – ewidencja i rozliczenie...

Ewidencja kosztów

 1. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym
 2. Ewidencja kosztów w układzie kalkulacyjnym
 3. Równoległe księgowanie kosztów rodzajowych i kalkulacyjnych...

Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg. Inwentaryzacja

 1. Ustalanie wyniku dochodu bilansowego i podatkowego
 2. Wynik finansowy brutto i jego obciążenia
 3. Wynik finansowy netto i jego rozliczenie...

Sprawozdanie finansowe

 1. Jednostki zobowiązane do składania sprawozdań
 2. Jednostki uprawnione do otrzymywania sprawozdań
 3. Terminy i tematyka...

PROGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH:

(Warsztaty praktyczne z programem Symfonia)
 1. Zasady obsługi systemu finansowo-księgowego – praca w programie Symfonia Finanse i Księgowość Premium
 2. Rodzaje podatków, opłat, przypisanie do poszczególnych grup klasyfikacyjnych
 3. Omówienie wzorów deklaracji VAT, sporządzenie miesięcznej deklaracji VAT... 

Pełny program kursu >> kliknij aby dowiedzieć się więcej<<


Wykładowcy

Jolanta Staniszewska-Bereta - lektor kursu księgowościJolanta Staniszewska-Bereta - Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej w Krakowie (studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość i Finanse). Trener biznesowy, od wielu lat aktywnie działa na polskim rynku doradczym i szkoleniowym. Stworzyła i zrealizowała kilkadziesiąt programów szkoleniowych dla małych i średnich ...
Agata PieciulAgata Pieciul - ukończyła studia z rachunkowości i analizy finansowej, jest doświadczoną księgową i finansistą. Pracowała na stanowiskach związanych z księgowością w sektorze finansów publicznych, jak również w firmach o różnych profilach działalności. Zna doskonale zagadnienia rachunkowości finansowej: pełnej ...
Marta Snarska-wykładowca kursu księgowościMarta Snarska - Doświadczona księgowa z umiejętnościami budowania skutecznego, zmotywowanego zespołu szkoleniowego, zintegrowanego wokół wspólnego celu, którym jest pogłębienie swojej wiedzy. Zorientowana na cel, zaangażowana w skuteczną realizację powierzonych zadań. Absolwentka Wydziału Zarządzania Politechniki ...
Beata Matuszewska-Marczuk , wykładowca księgowości od podstaw do samodzielnego księgowegoBeata Matuszewska-Marczuk - Doradca w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe jako główna Księgowa, dyr. Finansowy w firmach polskich i międzynarodowych. Przez wiele lat pracowała jako doradca (na Europę Środkową) koncernów zagranicznych. W latach 2005 -2012 uczestniczyła w ...

Referencje

quote
Zachwyciła mnie od samego początku atmosfera panująca w grupie. Moja "przygoda" z księgowością dopiero się zaczyna...
quote
Sandra Jachniak
Uczestniczka kursu księgowości dziennego w Katowicach
quote
Polecam kurs pełnej księgowości w GoWork ponieważ do tej pory nie miałam pojęcia o ksiegowości, natomiast po odbytym kursie posiadam wiedzę, która umożliwi mi podjęcie pracy w dziale księgowości...
quote
Anna Reda
uczestniczka kursu księgowości
quote
Kurs księgowości bardzio przystępny. Uważam, że zdobyta wiedza i umiejętności w posługiwaniu się programem Symfonia przydadzą się do wykorzystania w przyszłej pracy...
quote
Anna Waliłko
uczestniczka kursu księgowości
quote
Kurs "księgowości" spełnił moje oczekiwania zarówno jeśli chodzi o wiedzę na temat programnu Symfonia , jak i księgowania. Program był dopasowany tak, żenawet osoby "zupełnie zielone" były w stanie sobie poradzić. Z pewnością polecę go znajomym.
quote
Justyna Chojnowska
uczestniczka kursu ksiegowości od podstaw do samodzielnego księgowego
Sprawdź opinie wystawione przez naszych kurstantow

Koordynator

 
Zdjęcie Zapytaj koordynatora

Magdalena Deptuła

Tel.: 22 6221309 wew. 823

Kom.: 692 862 081

szkolenia2@gowork.pl

 

Siedziby szkoleniowe

Oddział Główny:

ul. Żurawia 47, piętro III, 00-680 Warszawa ścisłe centrum

Biuro czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 oraz w soboty od 8.00 do 16.00

Tel. 22 622 13 09

 • Warszawa:

  ul. Żurawia 47 piętro III

  00-680 Warszawa

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 22 622 13 09

 • Katowice:

  Ul. 3 Maja 13 (wejście od ul. Stawowej 10)

  40-096 Katowice

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 32 701 25 50

 • Kraków:

  Wielopole 18b, II piętro

  31-072 Kraków

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 12 359 99 00

 • Lublin:

  ul. Przechodnia 4, p. 2 (biuro), 20-002 Lublin

  ścisłe centrum - zobacz na mapie 

  Tel. 81 477 90 00

 • Łódź:

  ul. Gdańska 90, piętro I

  lokal nr 1-4, klatka A

  90-508 Łódź,

  ścisłe centrum - zobacz na mapie 

  Tel. 42 292 81 00

 • Olsztyn:

  ul. Seweryna Pieniężnego 18B, lok. 201

  10-006 Olsztyn

  ścisłe centrum - zobacz na mapie 

  Tel. 22 622 13 09

 • Białystok:

  ul. Lipowa 32, pok. 210 - sekretariat

  15-428 Białystok

  zobacz na mapie 

  Tel. 22 622 13 09

 • Poznań:

  Św. Marcin 66/72, piętro 11

  61-807 Poznań

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 61 818 28 14

 • Szczecin:

  ul. Kaszubska 52, lokal 210

  70-226 Szczecin

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 91 820 70 00

 • Bydgoszcz:

  ul. Jagiellońska 12, I piętro

  85-067 Bydgoszcz

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 525208000

 • Siedlce:

  ul. Kochanowskiego 18

  08-110 Siedlce

  zobacz na mapie

  Tel. 25 749 39 00

 • Wrocław:

  ul. Ruska 51B

  50-079 Wrocław

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 71 729 39 00

 • Gdańsk:

  ul. Wały Piastowskie 1, piętro 5, pokój 510 C

  80-749 Gdańsk

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 58 717 89 00

Organizacja zajęć

Grupy

Na kursach księgowości organizowanych w Naszej Firmie ilość osób w grupie nie przekracza 12 os. Umożliwia to indywidualne podejście wykładowców, którzy służą również pomocą w ramach konsultacji.

Wersja standardowacena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci skryptów lub innej w zależności od ustaleń na własność kursanta. Komputery do ćwiczeń praktycznych są na wyposażeniu sali.

Tablet- opcja płatna dodatkowo 350 zł. Gadżet po zakończeniu szkolenia przechodzi na własność kursantów.

NIE WGRYWAMY MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH NA TABLET / URZĄDZENIE NIE JEST WYKORZYSTYWANE W TRAKCIE SZKOLENIA

Zapisy

 1. Aby dokonać rejestracji należy odszukać interesujący termin i miasto.
 2. Otworzy się Państwu formularz zgłoszeniowy. Po dokładnym wypełnieniu formularza klikamy na ikonkę "zapisz" na dole tekstu. Ważne, aby podane dane były zgodne z rzeczywistością, ponieważ część z nich potrzebna jest do przygotowania dyplomu i zaświadczenia dla uczestników.
 3. Pamiętamy, aby przeczytać i zaakceptować regulamin. Bez tego nie będzie możliwa dalsza rejestracja (z regulaminem można zapoznać się w tym momencie, można, też później, ponieważ załączany jest do umowy - zgłoszenie).
 4. Po poprawnym procesie rejestracji, wygeneruje się Państwu umowa, którą należy pobrać, wydrukować, podpisać i odesłać do nas faxem, mailem lub pocztą.
 5. Na podany przez Panią/Pana adres e-mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji.
 6. Wpłata zaliczki (lub całości kwoty) na podany w umowie- zgłoszenie numer rachunku bankowego gwarantuje pewne miejsce na liście uczestników szkolenia.
 7. Wpłata pozostałej kwoty za kurs musi zostać uregulowana najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem kursu.
 8. Oficjalnym zaproszeniem na kurs jest harmonogram szkolenia wysyłany mailem najpóźniej 1 dzień przed przystąpieniem do szkolenia.

Ponieważ stawiamy na małe grupy, liczba miejsc jest ograniczona. Przy zapisach decyduje kolejność zgłoszeń!!!

Zobacz terminy

KS1-Kursy księgowości intensywne 120 h 20%teorii 80%praktyki - tryb dzienny

Zajęcia realizowane są 5 dni w tygodniu. Od poniedziałku do piątku, zazwyczaj w godzinach od 08.00 do 14.15
Miejsce
Termin
Wersja standardowa
Wersja z tabletem
Białystok
od 2019-02-25 do 2019-03-15
Cena: 1800
Cena: 2150
Bydgoszcz
od 2019-03-04 do 2019-03-22
Cena: 1800
Cena: 2150
Gdańsk
od 2019-02-25 do 2019-03-15
Cena: 1800
Cena: 2150
Katowice
od 2019-02-25 do 2019-03-15
Cena: 1800
Cena: 2150
Kraków
od 2019-03-04 do 2019-03-22
Cena: 1800
Cena: 2150
Lublin
od 2019-02-25 do 2019-03-15
Cena: 1800
Cena: 2150
Olsztyn
od 2019-02-25 do 2019-03-15
Cena: 1800
Cena: 2150
Poznań
od 2019-03-11 do 2019-03-29
Cena: 1800
Cena: 2150
Siedlce
od 2019-02-25 do 2019-03-15
Cena: 1800
Cena: 2150
Szczecin
od 2019-02-25 do 2019-03-15
Cena: 1800
Cena: 2150
Warszawa
od 2019-03-04 do 2019-03-22
Cena: 1800
Cena: 2150
Wrocław
od 2019-03-18 do 2019-04-05
Cena: 1800
Cena: 2150
Łódź
od 2019-03-04 do 2019-03-22
Cena: 1800
Cena: 2150

KS2 - Kursy księgowości weekendowe 120h 20%teorii 80%praktyki - tryb weekendowy

Zajęcia odbywają się co tydzień w SOBOTY I NIEDZIELE. Godziny szkolenia: przemiennie jeden weekend w godzinach 8.00-14.15, kolejny w godzinach 14.30-20.45, taka przemienność godzinowa zachowana jest przez cały czas trwania kursu.
Miejsce
Termin
Wersja standardowa
Wersja z tabletem
Białystok
od 2019-04-06 do 2019-06-08
Cena: 1800
Cena: 2150
Bydgoszcz
od 2019-02-23 do 2019-04-13
Cena: 1800
Cena: 2150
Gdańsk
od 2019-03-30 do 2019-06-01
Cena: 1800
Cena: 2150
Katowice
od 2019-03-16 do 2019-05-11
Cena: 1800
Cena: 2150
Kraków
od 2019-03-02 do 2019-04-27
Cena: 1800
Cena: 2150
Lublin
od 2019-03-16 do 2019-05-11
Cena: 1800
Cena: 2150
Olsztyn
od 2019-02-23 do 2019-04-13
Cena: 1800
Cena: 2150
Poznań
od 2019-04-06 do 2019-06-08
Cena: 1800
Cena: 2150
Siedlce
od 2019-02-23 do 2019-04-13
Cena: 1800
Cena: 2150
Szczecin
od 2019-04-06 do 2019-06-08
Cena: 1800
Cena: 2150
Warszawa
od 2019-02-23 do 2019-04-13
Cena: 1800
Cena: 2150
Wrocław
od 2019-03-16 do 2019-05-11
Cena: 1800
Cena: 2150
Łódź
od 2019-02-23 do 2019-04-13
Cena: 1800
Cena: 2150

KS3 - Kursy księgowości Poniedziałkowo-Środowe 120h 20%teorii 80%praktyki - tryb wieczorowy

Zajęcia KS3 realizowane są w Poniedziałki i Środy w godzinach: 17:30-20:45
Miejsce
Termin
Wersja standardowa
Wersja z tabletem
Białystok
od 2019-03-06 do 2019-06-26
Cena: 1800
Cena: 2150
Bydgoszcz
od 2019-03-06 do 2019-06-26
Cena: 1800
Cena: 2150
Gdańsk
od 2019-03-06 do 2019-06-26
Cena: 1800
Cena: 2150
Katowice
od 2019-03-06 do 2019-06-26
Cena: 1800
Cena: 2150
Kraków
od 2019-02-27 do 2019-06-17
Cena: 1800
Cena: 2150
Lublin
od 2019-03-06 do 2019-06-26
Cena: 1800
Cena: 2150
Olsztyn
od 2019-03-06 do 2019-06-26
Cena: 1800
Cena: 2150
Poznań
od 2019-03-06 do 2019-06-26
Cena: 1800
Cena: 2150
Szczecin
od 2019-02-27 do 2019-06-17
Cena: 1800
Cena: 2150
Warszawa
od 2019-05-20 do 2019-08-28
Cena: 1800
Cena: 2150
Wrocław
od 2019-02-27 do 2019-06-17
Cena: 1800
Cena: 2150
Łódź
od 2019-03-06 do 2019-06-26
Cena: 1800
Cena: 2150

KS4 - Kursy księgowości intensywne 96h 100% praktyki - tryb dzienny

Miejsce
Termin
Wersja standardowa
Wersja z tabletem
Białystok
od 2019-02-25 do 2019-03-15
Cena: 1499
Cena: 1849
Bydgoszcz
od 2019-03-04 do 2019-03-22
Cena: 1399
Cena: 1749
Gdańsk
od 2019-02-25 do 2019-03-15
Cena: 1499
Cena: 1849
Katowice
od 2019-02-25 do 2019-03-15
Cena: 1499
Cena: 1849
Kraków
od 2019-03-04 do 2019-03-22
Cena: 1399
Cena: 1749
Lublin
od 2019-02-25 do 2019-03-15
Cena: 1499
Cena: 1849
Olsztyn
od 2019-02-25 do 2019-03-15
Cena: 1499
Cena: 1849
Poznań
od 2019-03-11 do 2019-03-29
Cena: 1499
Cena: 1849
Szczecin
od 2019-02-25 do 2019-03-15
Cena: 1499
Cena: 1849
Warszawa
od 2019-03-04 do 2019-03-22
Cena: 1499
Cena: 1849
Wrocław
od 2019-03-18 do 2019-04-05
Cena: 1499
Cena: 1849
Łódź
od 2019-03-04 do 2019-03-22
Cena: 1499
Cena: 1849

KS5 - Kursy księgowości weekendowe 96h 100% praktyki - tryb weekendowy

Miejsce
Termin
Wersja standardowa
Wersja z tabletem
Białystok
od 2019-04-06 do 2019-06-08
Cena: 1499
Cena: 1849
Bydgoszcz
od 2019-02-23 do 2019-04-13
Cena: 1499
Cena: 1849
Gdańsk
od 2019-03-30 do 2019-06-01
Cena: 1499
Cena: 1849
Katowice
od 2019-03-16 do 2019-05-11
Cena: 1499
Cena: 1849
Kraków
od 2019-03-02 do 2019-04-27
Cena: 1499
Cena: 1849
Lublin
od 2019-03-16 do 2019-05-11
Cena: 1499
Cena: 1849
Olsztyn
od 2019-02-23 do 2019-04-13
Cena: 1499
Cena: 1849
Poznań
od 2019-04-06 do 2019-06-08
Cena: 1499
Cena: 1849
Siedlce
od 2019-02-23 do 2019-04-13
Cena: 1499
Cena: 1849
Szczecin
od 2019-04-06 do 2019-06-08
Cena: 1499
Cena: 1849
Warszawa
od 2019-02-23 do 2019-04-13
Cena: 1499
Cena: 1849
Wrocław
od 2019-03-16 do 2019-05-11
Cena: 1499
Cena: 1849
Łódź
od 2019-02-23 do 2019-04-13
Cena: 1499
Cena: 1849

Zaufali nam

Zapisz się