Rada Miasta Opole będzie rozpatrywać w najbliższym czasie projekt uchwały tzw. paktu społecznego – w sprawie wynagrodzeń. Został on przygotowany przez radnych należących do partii lewicowych działających w Opolu. Czego właściwie dotyczy i jakie postanowienia się w nim znalazły?

Projekt paktu społecznego

Działacze partii lewicowych, a więc partii Razem, Zieloni i Unii Pracy, złożyli na ręce przedstawicieli Rady Miasta Opole projekt uchwały dotyczącej paktu społecznego – w sprawie wynagrodzeń. Uchwała ma precyzyjnie określać zasady wynagradzania za pracę w jednostkach podległych ratuszowi w Opolu. Chodzi tu przede wszystkim o pensje urzędników miejskich na różnych stanowiskach. Politycy domagają się także, aby władze miejskie zwracały większą uwagę na stawki płacone pracownikom przez firmy, z którymi ratusz zawiera umowy.

Pod projektem uchwały jej pomysłodawcy zebrali blisko 400 podpisów i wiele osób wyraża dla niej wsparcie, dlatego niewykluczone, że Rada Miasta Opole przychyli się do jego ostatecznego zatwierdzenia.

Efekt uchwalenia uchwały

Jeśli stworzona przez lewicowców uchwała, która ma charakter ściśle intensywny, zostanie uchwalona przez Radę Miasta Opole, wpłynie ona pośrednio na poziom pensji, jakie otrzymują urzędnicy w Opolu. Projektodawcy deklarują, że ich celem jest skłonienie władz miejskich do godnego wynagradzania nie tylko pracowników urzędów i wszelkich podlegających im jednostek, ale również do tego, aby podczas podpisywania umów na usługi zawierano w nich odpowiednie zapisy gwarantujące odpowiednie, godne zarobki.

Powodem przygotowania projektu była niedawna afera, kiedy to firma wynajęta przez miasto Opole do obsługi urzędu płaciła swoim pracownikom niewiele ponad 1 zł za godzinę. Uderza to w podstawowe prawa zatrudnionych dotyczące zarobków oraz narusza przepisy o minimalnej stawce godzinowej i minimalnym wynagrodzeniu na etacie. Miasto nie ma narzędzi, które pozwoliłyby narzucać firmom, z którymi współpracuje, jakiekolwiek stawki finansowe dla ich pracowników.

Politykom chodzi o to, aby pakt społeczny skłonił miasto do zapraszania do inwestycji w Opolu tylko takich pracodawców, którzy są gotowi płacić podwładnym co najmniej pensję minimalną, a najlepiej większą, i są zainteresowani długofalowym działaniem na terenie miasta i w najbliższej okolicy. Inicjatywa lewicowych polityków być może w przyszłości doprowadzi do tego, że miasto Opole zacznie realizować bardziej świadomą politykę w przyciąganiu inwestorów.